Onze werkwijze

Na het invullen van onze vragenlijst krijgt u binnen 2 werkdagen een bericht voor het maken van een afspraak bij u thuis, met één van onze medewerkers.

Onze medewerkers werken allemaal op vrijwilligers basis!

De vrijwilliger zal zich bij een huisbezoek altijd eerst legitimeren. hulp bij schulden, stichting sbbo

Wat dient u te overleggen bij het huisbezoek :

 • Legitimatie -paspoort- rijbewijs - of id kaart
 • BSN
 • DIGID ( als U die niet heeft vragen wij die direct voor u aan met een machtiging )
 • Alle bewijzen van uw inkomsten , en van een partner/samenwonenden medeschuldenaar
 • Alle correspondentie met uw crediteuren
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Eventueel kenteken bewijs van auto of motor/boot/caravan
 • Bewijs dat dit voor u noodzakelijk is voor werk/wonen
 • Huurcontract en/of hypotheek overeenkomst
 • Eventuele belasting aanslagen
 • Overzicht huurtoeslagen/zorgtoeslag/persoonsgebonden budget
 • Eventuele maatregelingen WMO waar u het niet mee eens bent
 • Aanvechtbare lopende zaken met schuldeisers op basis van beslagvrije voet
 • Alle lopende en te verwachte procedures aangaande uw situatie
 • Is dit allemaal te veel voor u dan helpen wij u hier mee

Bij een eventuele afwijzing bent u niets verschuldigd maar wij behouden ons wel het recht voor om onze afweging te benoemen als " u komt niet voor bemiddeling in aanmerking " zonder verdere toelichting.

Bij acceptatie van uw zaak, bent u eenmalige een eigen bijdrage van € 50,00 aan de stichting verschuldigd in de vorm van een sponsoring. U krijgt een digitale factuur en een zaaknummer met het bankrekeningnummer van de stichting SBBO. Als u niet kunt betalen kunt u een vergoeding voor deze kosten aanvragen bij de gemeentelijke sociale diensten. Om misvattingen te voorkomen, onze dienstverlening is helemaal gratis. Met deze bijdrage ondersteund u enkel de kosten van de stichting om dit werk te kunnen doen, portikosten, reiskosten e.d. Indien u dit niet kunt betalen, dan kunt u deze bijdrage later / achteraf betalen, als u wel in de omstandigheden verkeerd dat u dit /kunt betalen.

Er wordt vanuit sommige instanties keihard beweerd dat er geen geld gevraagd mag worden voor SHV, hoe hypocriet kun je zijn ? Nu wij doen even een boekje open, iedereen verdient aan mensen met schulden veel geld , de bewindvoerders, de deurwaarders, de overheid en ook commerciële bureau's. Wij zijn bezig met de toelatingsprocedure voor de ANBI status en hebben geen enkele betaalde medewerkers. Wij werken alleen met onbetaalde krachten/vrijwilligers. Als wij experts moeten inhuren, dan worden die vanuit de overheid betaald op basis van toevoegingen van o.a. RvR en gemeenten. Wij dienen een breed algemeen maatschappelijk belang, wij zijn volledig self-supported en een non profit organisatie. Bij aanmelding gaan wij zonder meer, direct voor u aan het werk. o.a. met het aanschrijven van uw crediteuren om te voorkomen dat u nog post van deze crediteuren ontvangt. Over alle regelingen die wij aangaan wordt vooraf met u overlegd. Ontvangt u toch nog post , dan stuurt u die ongeopend retour aan de crediteur en stuurt u ons direct een mail of u belt naar ons nummer 026 3798368.

Als een zaak dermate gecompliceerd is, dat bewindvoering noodzakelijk is, dan tekent u eerst een vrijwillige bewindvoerders overeenkomst met de stichting SBBO en stellen wij, in overleg met u, een bewindvoerder aan die u zaken gaat behartigen.

In alle gevallen tekent u vooraf een overeenkomst met de stichting SBBO, dat wij vanaf een te bepalen datum uw belangen zullen behartigen en namens u mogen optreden. Een machtiging van uw DIGID is daarvoor vereist, om toegang te krijgen tot instantie , zoals de fiscus, dienst toeslagen, zorginstellingen, gemeenten enz. De afgifte van deze machtiging kan een paar dagen duren. Doel is dat wij snel rust en stabiliteit brengen in uw situatie. U blijft ten alle tijden zelf volledig verantwoordelijk voor de informatie en volledigheid van de informatie die wij aan u vragen. Indien achteraf blijkt, dat deze informatie niet volledig was, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele gevolgen als zaken mis gaan. Bij de WSNP bent u dit ook verplicht. Wij vragen het u in uw eigen belang om openheid van zaken te geven en alle informatie te delen. Als stichting vallen wij onder de wet Bescherming persoonsgegevens .

In bepaalde gevallen beschikt de stichting over voldoende kennis van zaken om uw bezittingen veilig te stellen ter voorkoming van dreigende beslagen en executies.

Als achteraf blijkt dat u zaken achter houd, geen volledige of bewust onjuiste informatie heeft verstrekt omtrent uw inkomsten en uitgaven, of uw relatie aan de stichting SBBO, dan behouden wij ons het recht voor om onze bemiddeling te stoppen. U krijgt in geen enkel geval uw eigen bijdrage gerestitueerd, dit is een onderdeel van de overeenkomst.

Ik schrijf me in ! >>
Stichting SBBO

Adres

Stichting SBBO
Ton Hovestadt (voorzitter)
Driemondplein 94
6843 AV Arnhem